Terug

Een ziekenhuisopname voorbereiden

De informatie op deze pagina helpt u uw opname in het ziekenhuis zo goed mogelijk voor te bereiden.

Coronamaatregelen

Lees vóór uw opname onze coronamaatregelen.

Voor opname

Wat neemt u mee?

 • verzekeringspas of zorgpas
 • een geldig legitimatiebewijs: rijbewijs, ID-kaart, paspoort of vreemdelingendocument
 • als u dat hebt: uw afsprakenkaart
 • een actueel overzicht van uw medicijnen. U kunt dit opvragen bij uw apotheek.
 • alle medicijnen die u gebruikt in de verpakking.
  Neem ook medicijnen mee die niet door uw arts zijn voorgeschreven, zoals Sint Janskruid
 • maakt u gebruik van thuiszorg? Neem dan contactgegevens van uw thuiszorg mee.

Handig om mee te nemen

 • uw eigen rollator of rolstoel, met uw naam en adres erop
 • prettige kleding voor overdag
 • nachtkleding voor 's nachts
 • toiletspullen 
 • prettige schoenen
 • ondergoed
 • leesbril, lenzen
 • bakje voor kunstgebit
 • boek, tijdschrift, spelletje
 • wat geld (maar niet te veel)
 • informatie rondom uw opname

Vragen beantwoorden voor bezoek

Het kan zijn dat u ongemerkt een bacterie bij u draagt en wij voorzorgsmaatregelen moeten nemen. Lees daarom de onderstaande vragen voor ieder ziekenhuis bezoek. Neem contact op met de polikliniek als u één of meer van de volgende vragen met JA kunt beantwoorden. 

 • Is bij u een ziekenhuisbacterie aangetoond (zoals MRSA, VRE, Acinetobacter, MRGNS of ESBL)?
 • Bent u de laatste twee maanden opgenomen geweest in een ander Nederlands ziekenhuis én was er op die afdeling een uitbraak met een ziekenhuisbacterie?
 • Bent u de laatste twee maanden in een buitenlands ziekenhuis of buitenlandse zorginstelling geweest voor opname, onderzoek of behandeling?
 • Woont u of werkt u op een bedrijf met varkens, vleeskalveren of vleespluimvee?
 • Woont u bij of bent u verzorger van iemand bij wie de MRSA-bacterie is aangetoond?
 • Hebt u de afgelopen twee maanden gewoond in een opvang of instelling voor asielzoekers?

Nazorg

Als u nazorg nodig hebt na uw opname, regelt het bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht dit samen met u en eventueel uw familie/mantelzorger. Laat de thuiszorg weten dat u wordt opgenomen in het UMC Utrecht. 

Operatie of onderzoek onder narcose

Als u een operatie of onderzoek onder narcose krijgt, dan kijken we eerst of u dit veilig kunt ondergaan. Dit noemen wij een preoperatieve screening.

Bewegen 

Probeer  in de periode vóór uw opname zo veel mogelijk in beweging te blijven op uw eigen niveau. Kleine stukjes wandelen of iets vaker traplopen kan al helpen. Uit onderzoek weten we namelijk dat patiënten die met een betere conditie het ziekenhuis in komen, sneller weer naar huis kunnen en eerder weer op hun oude niveau terug zijn. 

Kijk voor tips in de folder ‘Bewegen tijdens uw ziekenhuisopname’ of bezoek onze webpagina over bewegen.

Gemengd verplegen

Op de meeste verpleegafdelingen liggen mannen en vrouwen bij elkaar op de kamer. Hebt u bezwaar tegen gemengd verplegen? Geef dit dan vóór de opname door aan de verpleegafdeling. Als het mogelijk is dan houden we rekening met uw wens.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Neem deze dan in verpakking mee naar het ziekenhuis. Vraag  bij uw eigen apotheek om een actueel medicatieoverzicht. Tijdens uw verblijf krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. Gebruik uw eigen medicijnen alleen in overleg met de arts: bepaalde combinaties van medicijnen kunnen namelijk schadelijk zijn.

Tijdens opname

Op de afdeling krijgt u een identiteitsbandje om uw pols. Hierdoor bent u onder alle herkenbaar. Een verpleegkundige van de afdeling houdt met u een opnamegesprek. Laat tijdens dit gesprek ook weten of u overgevoelig of allergisch bent voor bepaalde stoffen, voedingsmiddelen of medicijnen. Of dat u een dieet volgt. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden.

Verblijf in het ziekenhuis

De verpleegafdelingen hebben meerdere één-, twee- of vierpersoonskamers. Iedere kamer heeft een eigen badkamer met toilet. U krijgt een eigen afsluitbare kast. Bij uw bed is een scherm waarmee u kunt televisie kijken, telefoneren, internetten en radio luisteren. 

Dagindeling

Uw verblijf in het ziekenhuis staat in het teken van onderzoek en behandeling van uw aandoening. Hier leest een globale indeling van de dag. Dit kan per afdeling verschillend zijn. 

 • Ochtend: rond 08.00 uur krijgt u uw ontbijt. Als het nodig is dan helpt een verpleegkundige u met uw verzorging en behandeling. De verpleegkundige voert verschillende controles uit, zoals uw het opnemen van uw temperatuur en bloeddruk. In de loop van de dag kunnen ook onderzoeken voor u gepland zijn.
 • Tussen 12.00 uur en 13.00 uur krijgt u lunch.
 • In de ochtend en middag kunt u onderzoeken krijgen als dat nodig is.
 • In de middag en avond kunt u bezoek ontvangen. De bezoektijden zijn in principe van 15.00 tot 20.00 uur. Andere bezoektijden zijn in overleg met de verpleegkundigen mogelijk.
 • Als u niet in bed hoeft te liggen, kunt u ook naar andere plekken in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld het stiltecentrum, de kunstroute of de Johanne Niemeijer tuin. Geef altijd aan de verpleegkundigen door als u de afdeling verlaat. 
 • De warme maaltijd komt tussen 17.00 uur en 18.00 uur op de afdeling.
 • Vanaf 22.00 uur streven wij naar rust op de afdeling. Dan vragen wij u op uw kamer geen gebruik meer te maken van bijvoorbeeld groot licht of televisie zonder koptelefoon.

Lees meer over eten en drinken tijdens opname.

Behandelaar

Een medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk voor uw medische behandeling. Dit is uw hoofdbehandelaar. U hoort van de verpleegkundige of zaalarts wie uw hoofdbehandelaar is. Op maandag t/m vrijdag komt de zaalarts bij u langs, samen met een coassistent en een verpleegkundige. Dit noemen wij de artsenvisite. Bedenk vooraf welke vragen u aan de arts wilt stellen en schrijf deze eventueel op. 

Bekijk welke andere ziekenhuismedewerkers u tegenkomt op de afdeling.

Na opname

Hebt u vragen over de zorg en behandeling na het ziekenhuis? Het bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht zorgt er samen met u voor dat u ook na opname de juiste zorg krijgt. 

Lees meer over de mogelijkheden voor zorg na opname.