Terug

Overdracht van uw medisch dossier van MC Slotervaart

Op 25 oktober 2018 is MC Slotervaart failliet gegaan.

Het UMC Utrecht bewaart per 20 april 2020 de medische dossiers van alle patiënten van MC Slotervaart.

Aanvraag medisch dossier

U kunt uw medisch dossier aanvragen bij het speciale MC Slotervaart-loket in het UMC Utrecht. Patiënten hoeven hiervoor niet zelf naar Utrecht te komen. Wilt u uw medisch dossier opvragen? Vul dan het formulier ‘opvragen medisch dossier’ in. Wilt u een ander persoon machtigen om uw medisch dossier op te vragen? Dan vult u het formulier machtiging kopie medisch dossier in. Vervolgens stuurt u uw aanvraag naar mcslotervaartdossier@umcutrecht.nl.

Uw aanvraag verwerken wij uiterlijk binnen één maand. Het medisch dossier wordt via aangetekende post verstuurd. Heeft u vragen? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met het loket 088-755 88 66

Bent u zorgverlener? En wilt u namens uw patiënt het medisch dossier aanvragen? 

Zorgt u er dan voor dat u een getekende verklaring heeft van uw patiënt. U kunt het medisch dossier aanvragen door een e-mail te sturen aan mcslotervaartdossier@umcutrecht.nl. U kunt ook een fax sturen naar: fax: 088 75 699 51.

Meer informatie

Requesting medical records

You are entitled to a copy of your medical file. Please fill in the form ‘requesting medical records’ and send this to mcslotervaartdossier@umcutrecht.nl. Do you have any question? Please contact us at 088-755 88 66