Terug

Tips voor het gesprek over de verdoving (anesthesie)

Moet u geopereerd worden? Dan gebeurt dat onder verdoving. Voor uw operatie hebt u een gesprek met een anesthesioloog. Dat is een medisch specialist die zich bezighoudt met de verdoving tijdens een operatie.  Hij bespreekt met u bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Is de verdoving ‘geheel’ of ‘plaatselijk? Geheel betekent dat uw hele lichaam wordt verdoofd; u bent dan in een kunstmatige diepe slaap. Plaatselijk betekent dat een gedeelte van uw lichaam gevoelloos wordt. U blijft dan in principe wakker.
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de verdoving die u krijgt? 
  • Wat zijn de mogelijke risico' s en complicaties van verdoving in het algemeen?
  • Hebt u een allergie die wellicht niet goed samengaat met een verdoving?
  • Hoe zit het met medicijngebruik vóór en na de operatie?

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw verdoving.

Lees vooraf ook over uw rechten en plichten.