Terug

Behandeling onder sedatie

Behandeling onder sedatie

Patiëntfolder

Binnenkort ondergaat u in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) een uitgebreid onderzoek en/of behandeling. Dit onderzoek / behandeling kan plaats vinden onder Procedurele Sedatie Analgesie (PSA) door een Sedatie Praktijk Specialist (SPS).

Sedatie wordt ook wel een roesje genoemd. Sedatie is alleen geschikt voor ingrepen die niet heel pijnlijk zijn. Zoals maag- en darmonderzoeken en hartkatheterisaties. Bij sedatie krijgt u dezelfde medicijnen als bij narcose, maar veel minder. U gaat daardoor slapen, maar blijft zelf ademen. Wanneer u wakker wordt, kunt u zich niets meer herinneren van de ingreep. 

Over sedatie uitklapper, klik om te openen

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Sedatie betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Wanneer er tijdens deze procedure ook pijnstilling (analgetica) wordt toegediend dan spreekt men over Procedurele Sedatie Analgesie (PSA). Dit gebeurt door toediening van slaapmiddelen en/of pijnstillers via een infuus. PSA zorgt er in het algemeen voor dat u een onplezierig ingreep als acceptabel ervaart. De PSA wordt uitgevoerd door een SPS. Dit is een professional die hiervoor speciaal is opgeleid.

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, schrijft u deze dan op zodat u ze voor de behandeling kunt stellen aan de SPS of neem telefonisch contact op.

Waar in deze folder de mannelijke vorm staat geschreven, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

Over PSA (sedatie) uitklapper, klik om te openen

PSA kan worden toegepast om een onaangename (bijvoorbeeld pijnlijk) ingreep voor een patiënt zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Dit wil zeggen met minder ongemak, zoals stress, angst en pijn. Daardoor kan de ingreep ook makkelijker plaatsvinden. Sedatie kan variëren van geringe slaperigheid tot een diepe slaap. De diepte van slaap die nodig is, hangt af van de soort ingreep en uw gezondheid.

Waarmee wordt de sedatie uitgevoerd?

De sedationist kan gebruikmaken van verschillende soorten medicijnen via het infuus. In de meeste gevallen maakt hij gebruik van slaapmiddelen en pijnstillers, die ook bij narcose gebruikt worden. Bij sedatie worden ze in lagere doseringen gegeven.

Wat zijn de effecten van sedatie op uw lichaam?

Het toedienen van slaapmiddel en/of pijnstilling heeft de volgende effecten op uw lichaam:

  • Het bewustzijn wordt verminderd door het slaapmiddel: u wordt slaperig en suf. U maakt het daardoor niet geheel bewust mee. Soms bent u na  afloop zelfs al vergeten wat er is gebeurd;
  • Pijn wordt onderdrukt foor de pijnstiller: u voelt minder of geen pijn;
  • Uw reflexen, zoals ademen en slikken blijven intact. U bent in principe wekbaar; dit kunt u vergelijken met slapen. Dit is een verschil met narcose;
  • U kunt misselijk worden. Dit is een bijwerking van verschillende medicijnen, zoals sommige pijnstillers. We gebruiken kortwerkende medicijnen, dus de  kans op misselijkheid is kleiner dan bij narcose

De taak van de Sedatie Praktijk Specialist (sedationist)

De Sedatie Praktijk Specialist bewaakt u gedurende het onderzoek. Tijdens de sedatie worden de belangrijkste lichaamsfuncties bewaakt en eventueel bijgesteld, zoals luchtweg, ademhaling, bloeddruk, hartslag en bewustzijn. Na de behandeling wordt u bewaakt op de uitslaapkamer. U mag pas naar huis of naar de verpleegafdeling als u wakker genoeg bent.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Om uw gezondheid goed te kunnen beoordelen moet u de Gezondsheid Vragen Lijst invullen. Vult u deze lijst digitaal via patiëntportaal Mijn UMC Utrecht in. Afhankelijk van uw gezondheid willen we aan u nog extra vragen stellen en uitleg geven over sedatie en geeft u toestemming voor de behandeling. Dit gesprek kan telefonisch of moet via een poli afspraak bij de anesthesiepoli, als u meer gezondheidsproblemen heeft. In sommige gevallen is het mogelijk om de uitleg volledig digitaal te doen. Lukt dit niet, dan kunt u hem eventueel op papier invullen, waarna u hem terugstuurt naar de Pre-Operatieve Screenings- poli van het UMC Utrecht. Houdt u rekening met een vertraging van 3-4 werkdagen van de postbezorging.

Wordt u ziek ?

Indien u ziek bent geweest twee weken voor de ingreep kan het zijn dat de operatie niet door kan gaan, omdat het te onveilig voor u is. Neemt u bij ziekte contact op met de poli pre-operatieve screening: 088 75 588 05. U moet in ieder geval bellen als u: koorts heeft of klachten van de luchtwegen heeft, (verkouden, hoesten, benauwdheid, kortademigheid) of als u antibiotica heeft gebruikt. Bij twijfel mag u altijd bellen. Wij kunnen dan met u een plan maken.

Voorbereidingen procedure

Nuchter zijn

De sedatie/ analgesie procedure kan alleen plaatsvinden als u nuchter bent.

Bent u niet nuchter, dan is er een kans dat er tijdens de ingreep eten van uw maag in uw longen komt, wat ernstige gevolgen voor u heeft.

Tot 6 uur voor de ingreep mag u nog eten (licht ontbijt bestaande uit een beschuit of cracker met jam of suiker).
Tot aan de ingreep mag u helder vloeibaar (thee (met suiker, geen melk), water of aanmaak limonade) drinken.

U mag geen alcohol drinken of drugs gebruiken 24 uur voor de behandeling. Bij ingrepen van de Maag-darm-lever arts (endoscopie) moeten mensen soms langer nuchter zijn. Volgt u bij een behandeling door de maag-darm-lever-arts hun nuchter afspraken op.

De SPS heeft met u besproken welke medicijnen u wel en niet in mag nemen voor de operatie. Houdt u zich aan de afspraken en ga nooit op eigen initiatief medicijnen niet innemen, want dit kan schadelijk voor u zijn. Uw medicijnen mag u met water innemen voor de operatie (dit mag zelfs tot vlak voor de operatie). Bij bepaalde ingrepen van de Maag-darm-leverarts of bij mensen met ziektes van de maag en slokarm gelden soms andere regels. Laat ons dit dan weten. Mochten er veranderingen zijn opgetreden in uw gezond- heid tussen het tijdstip van het invullen van de G.V.L. en de behandeling laat ons dit 24 uur voor de PSA weten. U kunt hiervoor contact opnemen met de anesthesie poli op werkdagen met 088 75 8805

Sieraden, make-up en overige zaken

U dient uw horloge, en sieraden af te doen. Neem geen waardevolle spullen mee. Ook is het verstandig de bril en contactlenzen veilig op te bergen. Een gehoorapparaat kunt u zo lang mogelijk inlaten. Verwijder eventuele make-up en nagellak. Uw zuurstofgehalte wordt namelijk gemeten door een sensor die op uw vingertop geplaatst wordt. Het kan voorkomen dat u speciale operatie kleding aankrijgt.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

  • liggen op (behandel)bed

  • aansluiten op bewakingsapparatuur

  • infuus in arm of hand

  • slangetje plaatsen in de neusgaten

  • start sedatie

Op de behandelkamer komt u op een (behandel) bed te liggen. Hier ontmoet u ook de SPS, die de laatste voorbereidingen treft. Hij plakt de elektroden op uw borst of armen, waarmee de hartslag wordt bewaakt. U krijgt een knijper op uw vinger waarmee het zuurstof gehalte wordt gemeten. U krijgt een bloeddrukband om, die iedere 5 minuten de bloeddruk meet. Ook wordt in uw arm of hand een infuus ingebracht. Ten slotte wordt in de neusgaten een slangetje geplaatst, waardoor zuurstof wordt toegediend en de ademhaling wordt gemeten. Nadat u bent aangesloten aan de bewakingsmonitor, is alles gereed en kan de sedatie starten. De sedationist zal de u gedurende de gehele procedure bewaken.

Na de sedatie procedure uitklapper, klik om te openen

Als de behandelaar (arts) klaar is met de behandeling, stopt de sedationist met het toedienen van de medicijnen. U wordt dan weer snel helemaal wakker. Na de ingreep wordt u naar de uitslaapkamer gebracht, waar gespecialiseerde verpleegkundigen u verzorgen en uw toestand in de gaten houden. Als u goed wakker bent en aan de ontslagcriteria voldoen dan mag u de afdeling verlaten. Zijn er als u thuis bent vragen of problemen, neemt u dan contact op met uw hoofdbehandelaar.

U mag op de dag dat de behandeling wordt uitgevoerd geen belangrijke en/of ingrijpende beslissingen nemen. U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden en er moet iemand bij u in huis zijn gedurende de nacht.

Complicaties en nawerkingen

Ernstige complicaties zijn zeldzaam bij sedatie. Soms zeggen mensen achteraf dat ze zich iets van de ingreep kunnen herinneren. Dit kan voorkomen omdat u minder diep slaapt dan bij narcose. Dit is dan ook geen complicatie. Misselijkheid kan optreden als bijwerking van verschillende medicijnen, zoals sommige pijnstillers. We proberen hier zoveel mogelijk adequaat op in te spelen. Door de lage gebruikte doseringen komen misselijkheid en braken zelden voor. 

Herstel

Het kan soms even duren voordat uw lichamelijke conditie weer is zoals voor de behandeling. U bent mogelijk sneller vermoeid. Dit komt niet door de slaapmiddelen of pijnstillers, want deze werken zeer snel uit, maar komt door de behandeling die u heeft ondergaan. Het lichaam moet daarvan herstellen. Op zich is dit heel gewoon, uw lichaam heeft voor de behandeling veel moeten doorstaan.

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Pijnbehandeling

Telefoonnummer: 088 75 561 63
De polikliniek is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.
Overige contactgegevens

Bent u een nieuwe patiënt en wilt u een afspraak maken op de polikliniek Pijnbehandeling, dan hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist.

Wij vragen nieuwe patiënten om digitaal een aantal uitgebreide vragenlijsten in te vullen. Deze helpen ons in uw behandeling. Wanneer deze vragenlijsten zijn ingevuld krijgt u een oproep voor een intakegesprek. 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet