Terug

Elektroconvulsietherapie (ECT)

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een behandeling waarbij met behulp van een kortdurende elektrische impuls een epileptisch insult wordt opgewekt. Een epileptisch insult is een ontlading in de hersenen, waarbij na enkele seconden een spierspanning optreedt. Tijdens de behandeling is iedere patiënt onder narcose en krijgt hij of zij een spierverslappend middel toegediend.

> Mijn patiënt doorverwijzen

Meer informatie

Voor wie?

ECT kunnen we inzetten als een depressie niet goed behandelbaar is met medicatie. Daarnaast passen we ECT toe bij andere stemmingsproblemen, zoals een manie bij de bipolaire stoornis. Ook iemand met katatonie, een toestand die kan optreden bij stemmingsstoornissen of bij psychose, reageert soms goed op ECT.

Resultaten

Wetenschappelijke onderzoek heeft aangetoond dat ECT een zeer doeltreffende behandeling kan zijn. ECT is het meest onderzocht bij depressie. Zelfs in een groep van moeilijk behandelbare patiënten, die al meerdere medicijnen hadden geprobeerd, herstelden 7 van de 10 patiënten geheel.

Voorbereiding

Tijdens een gesprek op onze polikliniek wordt samen met één van onze behandelaren bekeken of ECT een mogelijk geschikte behandelmethode voor u is. De behandelaar zal hierbij ook uitleg geven over de uitvoering en werkzaamheid van de behandeling. Als u dat wilt, kunnen uw naasten bij de voorlichting aanwezig zijn. Voordat we met de behandeling beginnen, is het meestal nodig dat u uw medicijngebruik afbouwt, of er helemaal mee stopt. Meer over de voorbereidingen vindt u in de digitale voorlichtingsfolder.

Vrouw kijkt op telefoon

Wat moet u meenemen?

Hebt u een afspraak in het UMC Utrecht of wordt u opgenomen? Neem dan het volgende mee.

Lees meer

Tips voor het gesprek

Veel mensen vinden het prettig als ze het gesprek met hun zorgverlener kunnen voorbereiden. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

Lees meer

Tijdens de behandeling

De behandeling vindt plaats in de ECT-ruimte van het behandelcentrum (de OK). In de ECT-ruimte krijgt u een infuusnaald in uw hand of arm als u deze nog niet had. Dit infuus is voor het toedienen van het narcosemiddel (de verdoving) en een spierverslappend middel. Er worden elektroden op uw hoofd geplaatst. Daarna wekken we met een kortdurende elektrische stroom een epileptische aanval op. Dit alles gebeurt onder voortdurende controle van hart- en hersenactiviteit. De behandeling vindt twee tot drie keer per week plaats, meestal gedurende een aantal weken. Gemiddeld zijn twaalf tot veertien behandelingen nodig.

Spierverslappers

Normaal gesproken treden tijdens een toeval schokkende bewegingen op van armen en benen. Omdat u middelen hebt gekregen die de spieren verslappen, blijft u toch rustig liggen. Binnen enkele minuten wordt u weer wakker. U herinnert u dan niets van wat er is gebeurd.

Na de behandeling

Van de ECT-behandeling herinnert u zich niets. Het is mogelijk dat u zich bij het ontwaken niet goed kunt oriënteren en het gevoel heeft dat alles vreemd is. Ook kan het zijn dat u zich direct na de behandeling niet kunt herinneren wat er kort voorafgaand aan de behandeling is gebeurd. Dit verdwijnt meestal binnen één tot twee uur na de ECT.

De eerste uren na de ECT is het mogelijk dat u last heeft van hoofdpijn, die in bijna alle gevallen in de loop van de dag verdwijnt. Zo nodig kunt u van te voren een pijnstiller krijgen die deze klachten kunnen verlichten.

Geheugenverlies

De bijwerking die het meest voorkomt, is het optreden van geheugenstoornissen. Gebeurtenissen in de dagen voorafgaand aan de ECT-behandeling kunt u bijvoorbeeld vergeten zijn. Gewoonlijk is dat binnen enkele weken na de laatste behandeling weer over. Een klein aantal patiënten heeft na een jaar nog geheugenproblemen, voornamelijk van de periode kort voor de ECT. De verpleegkundige begeleidt u bij het omgaan met eventuele geheugenproblemen.

Elektroconvulsietherapie (ECT) en het UMC Utrecht

Zorgverleners

Binnen de afdeling affectieve en psychotische stoornissen bieden we hoogwaardige diagnostiek en patiëntenzorg aan volwassen patiënten met stemmingsstoornissen. Denk hierbij aan depressie en unipolaire of bipolaire stoornis. Ook patiënten met een tweede psychose of een moeilijk behandelbare psychose verblijven hier, net als patiënten die in aanmerking komen voor ECT.
De diagnostiek en behandeling staan onder verantwoordelijkheid van een psychiater die waar nodig nauw samenwerkt met de andere disciplines. ECT wordt gegeven op de OK. Hier werkt o.a. de anesthesie aan mee.

Patiëntenfolder

Wachttijden

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatrie vindt u hier:

Hebt u vragen?

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

T 088 755 5888

E

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Specialisme

Meer informatie

In Nederland zijn meerdere patiënt- en naastenverenigingen. Deze verenigingen geven voorlichting over de ziekte en ondersteunen bij maatschappelijke zaken. Enkele bekende verenigingen zijn:

  • Ypsilon: Vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose
  • Plusminus, leven met bipolariteit
  • Anoiksis: een vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid