Terug

Specialisme Hoofd-halsoncologie

Hoofd-halsoncologie richt zich op de diagnostiek, behandeling en nazorg van patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Het hoofd-halsgebied omvat alle lichaamsdelen boven de sleutelbeenderen, behalve de hersenen, de ogen, de schildklier en lymfomen (de ziekte van Hodgkin en Non-Hodgkin)

Aantal patiënten in Nederland

In Nederland krijgen elk jaar ongeveer 3000 mensen te horen dat ze kanker hebben in het hoofd-halsgebied. Dit is 4 á 5% van het totale aantal mensen dat jaarlijks de diagnose kanker krijgt.

Het is belangrijk de verschijnselen te kennen die op hoofd-halskanker zouden kunnen wijzen, als ze langer dan 3 weken duren. Daarover gaat dit filmpje:

Make Sense Campagne 2020 - Oplettanol

Gespecialiseerd behandelcentrum

Het hoofd-halsgebied is door de anatomie en de vele functies een ingewikkeld gebied. De diagnostiek en behandeling is complex. Kennis en ervaring is belangrijk om een goede kwaliteit van zorg te bieden. In Nederland is daarom afgesproken dat behandeling van kanker in het hoofd-halsgebied gebeurt in gespecialiseerde centra. Het UMC Utrecht is één van die centra. Jaarlijks komen hier meer dan 500 patiënten voor het eerst in behandeling voor hoofd-halskanker.

Overeenkomsten tussen verschillende soorten kanker

Hoofd-halstumoren zijn divers, maar hebben veel overeenkomsten, bijvoorbeeld in de waarop waarop zij ontstaan en de manier waarop zij uitzaaien. Ook zijn er overeenkomsten in de methoden van diagnostisch onderzoek (het opsporen van de ziekte), behandeling en revalidatie.

Meerdere specialismen werken voor één patiënt

De hoofd-hals oncologische werkgroep is verantwoordelijk voor de zorg. De werkgroep is multidisciplinair: alle specialismen die bij de zorg betrokken zijn, nemen deel aan de werkgroep. Leden zijn hoofd-hals chirurgen (Keel-, Neus-, en Oorartsen (KNO-artsen) en Mondziekten, Kaak en Aangezichtschirurgen (MKA-artsen) die gespecialiseerd zijn in behandeling van kanker. Daarnaast zijn ook de radiotherapeut, medisch oncoloog, radioloog, een patholoog-anatoom en nucleair geneeskundige lid van de werkgroep.
Naast de medische specialisten zijn ook veel andere disciplines betrokken: (oncologie)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, diëtist, logopedist, fysiotherapeut, mondhygiëniste, maatschappelijk werker en geestelijke verzorger.

Behandelingen

Ziektes

De afdelinge Hoofd-hals Chirurgische Oncologie behandelt tumoren in:

Onderzoek & diagnose

 • Biopsie
 • Onderzoek onder narcose (kijkoperatie)
 • CT-scan
 • PET-scan
 • MRI
 • Echo hals met punctie
 • Longfoto (X Thorax) of longscan (CT-thorax)
 • Orthopantomogram (OPG) 
 • Conebeam CT (CbCT)
 • Onderzoek Ziekenhuis Tandheelkundige Dienst (of Hospital Dental Service, HDS)
 • Bloedonderzoek

Over onderzoeken waarbij u niet kunt doorklikken vindt u korte informatie op de pagina van de Polikliniek HHCO.

Verpleegafdelingen

Als u in het ziekenhuis wordt opgenomen in verband met kanker in het hoofd-halsgebied, kunt u met verschillende verpleegafdelingen te maken krijgen:

Opnames rond operaties:

 • Hoofd-hals chirurgische oncologie (D5 oost)

Als u behandeld wordt met chemotherapie of immunotherapie:

 • Dagbehandeling Medische oncologie
 • Verpleegafdeling Medische oncologie  

Poliklinieken

 • Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie
 • Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Zorgverleners

Op de polikliniek zijn verschillende medewerkers werkzaam, zoals medisch specialisten, artsen in opleiding tot specialist (AIOS), coassistenten, verpleegkundig specialisten, medewerkers Medische Assistentie Ambulante Zorgverlening (MAAZ), tandartsassistenten en doktersassistenten. Naast deze medewerkers ontmoet u op de polikliniek vaak ook nog andere medewerkers zoals de radiotherapeut, de diëtist , de mondhygiënist  of de logopedist.

Meer over het specialisme hoofd-halsoncologie

Feiten en cijfers

 • De verpleegafdeling Hoofd Hals Chirurgische Oncologie  heeft 14 bedden.
 • Jaarlijks worden ongeveer.... patiënten opgenomen op de verpleegafdeling.
 • Op de polikliniek worden ongeveer ….  patiënten gezien.

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie voert intensief wetenschappelijk onderzoek uit. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote internationale studies, andere zijn kleinschalig en beperkt tot een enkele afdeling of patiëntencategorie.

Als patiënt kunt u in aanraking komen met wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend wordt u altijd eerst om toestemming gevraagd om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek.

Onderwijs

De afdeling Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie  levert een bijdrage aan de opleiding van studenten. Co-assistenten lopen stage op de afdeling. Ook leidt de afdeling KNO-artsen,  Kaakchirurgen en Hoofd-Halschirurgen op.
Op de verpleegafdeling werken naast gediplomeerde (oncologie) verpleegkundigen ook studenten verpleegkunde.

Bij- en nascholing van medewerkers heeft een hoge prioriteit.

Samenwerkingsverbanden

 • De afdeling Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie werkt samen met het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam.
 • Daarnaast heeft de afdeling een samenwerkingsverband met het Medisch Spectrum Twente in Enschede en met het RISO in Deventer.

Hoofd-halsoncologie in het UMC Utrecht

Contact

Afdelingshoofd van de Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie (HHCO) is Prof.dr. R. de Bree.

Als u vragen hebt over het specialisme hoofd-halsoncologie, kunt u contact opnemen met:

Per e-mail:

- hoofdhalsoncologie@umcutrecht.nl

Telefonisch:

- Voor Poliklinische afspraken:

 • Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie/KNO 088 755 8890 (tussen 08.00 en 12.00 / 13.00 en 16.00 uur (m.u.v. maandag vanaf 08.30 uur))
 • Hoofd-Hals Chirurgische Oncologie/MKA 088 755 7762 (tussen 08.15 en 11.30 / 12.15 en 16.00 uur)

- Voor verwijzers: 06 5523 4310 (09.00 tot 17.00 uur)