Terug

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie

Het specialisme Vaatchirurgie maakt onderdeel uit van het UMC Utrecht Hart- en vaatcentrum. De vaatchirurgen van het UMC Utrecht beschikken over specialistische kennis op alle aandachtsgebieden binnen de vaatchirurgie. De Vaatchirurgie biedt excellente specialistische zorg op de vernauwing van de halsslagader, de verwijde buikslagader (aneurysma) en perifeer vaatlijden (etalagebenen).

Organisatie uitklapper, klik om te openen

De werkzaamheden van de afdeling Vaatchirurgie vinden plaats op de polikliniek (het Vaatcentrum) en verpleegafdeling D4-oost. Chirurgische behandelingen worden uitgevoerd op het operatiecentrum van het UMC Utrecht of de dagbehandeling.

Patiënten van de afdeling Vaatchirurgie worden behandeld door vaatchirurgen en chirurgen in opleiding.

De afdeling Vaatchirurgie werkt nauw samen met:

  • Afdeling neurologie
  • Afdeling cardiologie
  • Afdeling vasculaire Geneeskunde
  • Afdeling nefrologie
  • Afdeling radiologie

Wetenschappelijk Onderzoek uitklapper, klik om te openen

De afdeling is betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken, waaronder:

  • Vasculair Preventie Programma (VASPP). Dit preventieprogramma is gericht op het voorkómen, het opsporen en het vroegtijdig onderkennen en bestrijden van vaatziekten.
  • De Athero-Express. De Athero-Express is een weefselbank waarin slagaderverkalkingsweefsel wordt opgeslagen en verder wordt onderzocht. De Athero-Express onderzoekt bepaalde eigenschappen van het slagaderverkalkingsweefsel om zo de behandeling ervan verder te kunnen optimaliseren en om in een vroeg stadium patiënten te kunnen opsporen die later zeer waarschijnlijk ziekte ontwikkelen.
  • ICSS. Wij leveren een belangrijk aandeel in een internationaal onderzoek waarbij we onderzoeken of het plaatsen van een stent (metalen korfje) in de halsslagader net zo goed is als de operatie waarbij de vernauwing wordt verwijderd.
  • ePAD studie. Onderzoek naar nieuwe medicatie ter voorkoming van het opnieuw dicht gaan zitten van een vat na een dotterbehandeling van het been.
  • Onderzoek naar de duurzaamheid van kunststofvaatprothesen. In ons ziekenhuis wordt sinds het begin van de jaren negentig onderzoek hiernaar gedaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling Hematologie. Op dit moment is onderzoek gaande naar een vaatprothese met een medicijn aan de binnenkant van de prothese wat stolling tegengaat.

Meer over dit onderwerp uitklapper, klik om te openen

Contact en Locatie uitklapper, klik om te openen

Receptie Vaatchirurgie: 23A

Huispostnummer: L.01.629

Telefoonnummer: 088 75 569 02