Terug

STELLAR Studie

De STELLAR-studie is een wetenschappelijk onderzoek onder patiënten bij wie anaplastisch astrocytoom (een type hersentumor) is teruggekeerd na bestraling en temozolomide chemotherapie. De studie onderzoekt behandeling met 2 gecombineerde medicijnen.

Informatie over de STELLAR-studie

Officiële titel van het onderzoek

A Phase 3, Randomized, Open-Label Study To Evaluate the Efficacy and Safety of Eflornithine with Lomustine Compared to Lomustine Alone in Patients with Anaplastic Astrocytoma That Progress/Recur After Irradiation and Adjuvant Temozolomide Chemotherapy - STELLAR Study

Doel van het onderzoek

Met deze studie tonen we aan  hoe goed en hoe veilig behandeling met eflornithine in combinatie met lomustine is, vergeleken met behandeling met alleen lomustine, bij patiënten bij wie een anaplastisch astrocytoom is teruggekeerd na bestraling en temozolomide chemotherapie.

Achtergrond: De laatste paar decennia is er vooruitgang geboekt in het behandelen van het anaplastisch astrocytoom (AA). Toch zijn betere behandelingen met minder bijwerkingen nog steeds hard nodig. Eén probleem bij de behandeling van deze tumoren is dat medicijnen soms slecht doordringen in de hersenen en in deze tumoren. Het geneesmiddel, eflornithine, dat in dit onderzoek wordt onderzocht, heeft aangetoond dat het goed doordringt in de hersenen. Door de combinatie van eflornithine met lomustine is de verwachting een langere overleving. 

Opzet van de studie

Het is een gerandomiseerde studie: de deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in twee groepen. De ene groep krijgt de gebruikelijke behandeling. De twwede groep krijg de nieuwe behandeling die onderzocht wordt.

De randomisatie gebeurt in een verhouding van 1:1. Er zullen ongeveer 280 patiënten deelnemen, verdeeld over 55 centra in de VS en Europa.

In elke arm (behandelingsgroep) worden 140 patiënten behandeld.

• Behandelingsgroep A: eflornithine met lomustine

• Behandelingsgroep B: lomustine 

Onderzoeker

Internist- oncoloog

Dr. F.Y.F.L. de Vos

Lees meer

Universitair Medisch Centrum Utrecht

Heidelberglaan 100

3584 CX Utrecht

Nederland

T 088-75 517 61