Terug

Slagaderverkalking

Slagaderverkalking (atherosclerose) is een proces waarbij de wand van uw slagaderen door verkalking dikker wordt. Deze verdikking kan leiden tot vernauwing van het bloedvat en problemen geven met de doorbloeding van organen en weefsels.

Slagaderverkalking kan uiteindelijk leiden tot hart- en vaatziekten, zoals een hartinfarctangina pectoris, een beroerte, een TIA of perifeer vaatlijden (etalagebenen). 

Wat is aderverkalking?

Symptomen Slagaderverkalking

De verschijnselen die u kunt hebben, zijn afhankelijk van de locatie van de slagaderverkalking:

 • Kransslagaderen van het hart: een drukkende pijn midden op de borst, uitstralend naar de kaak of linkerarm. Vaak zweten, misselijk en klam.
 • Grote halsslagaderen: een beroerte of TIA uit zich in uitvalsverschijnselen (halfzijdige verlamming) of moeite met praten, afhangende mond.
 • Beenslagaderen: pijn in de benen bij het lopen die weer overgaat als u even uitrust.  

Oorzaken Slagaderverkalking

Er is een aantal factoren die de kans op het ontstaan van slagaderverkalking vergroten. De belangrijkste zijn:

Onderzoek en diagnose

Er zijn meerdere onderzoeken, waarmee we slagaderverkalking kunnen vaststellen:

 • Duplexonderzoek: een duplexonderzoek is een combinatie van een echografie en een kleurendoppler. Bij een echografie maken we gebruik van hoogfrequente geluidsgolven. Een kleurendoppler meet de stroomsnelheid van het bloed. Met een duplexonderzoek kunnen we de plaats en de ernst van de vernauwing bepalen.
 • Looptest: een korte looptest in combinatie met bloeddrukmetingen aan de arm en aan de enkel. De arts kan aan de hand van een looptest bepalen of er bij u sprake is van een vernauwing of afsluiting van de grote of middelgrote slagaders van uw benen.
 • Inspannings-ECG: bij een inspannings-elektrocardiogram (ECG) meten we de elektrische activiteit van uw hart tijdens toenemende inspanning. Wij voeren dit onderzoek uit om vast te stellen of u tijdens inspanning hartklachten of hartritmestoornissen krijgt.

Behandeling Slagaderverkalking

De uiteindelijke behandeling is afhankelijk van het aantal risicofactoren dat aanwezig is en de ernst van de slagaderverkalking. Mogelijke behandeling:

 • Dotterbehandeling met of zonder stentplaatsing: dotteren is het oprekken van de ader met een ballonnetje. Soms plaatsen we hierna ook een stent. Een stent is een soort metalen balpenveertje (metalen gaasje) dat de vaatwand extra ondersteuning geeft. Het voorkomt dat de ader na het dotteren weer terugveert.
 • Medicijnen, zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers en cholesterolverlagers.
 • Bypass.
 • Trombolyse, het oplossen van een acute afsluiting met medicijnen.
 • Looptraining onder begeleiding. 


Slagaderverkalking voorkomen

Het voorkomen van hart- en vaatziekten is makkelijker dan de behandeling. Gezond leven vermindert de kans op (ernstige) vernauwingen van de slagaders. Gezond leven betekent:

 • zorgen voor een gezond gewicht;
 • gevarieerd en gezond eten (genoeg fruit/groente);
 • genoeg bewegen (minstens half uur per dag, enigszins inspannend);
 • niet roken;
 • alcoholgebruik matigen (mannen maximaal 2 glazen per dag, vrouwen maximaal 1 glas per dag).

Meer informatie

Er zijn verschillende websites met betrouwbare informatie over hart- en vaatziekten. Wij raden u de volgende websites aan:

Hebt u vragen?

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek vaatchirurgie. Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 16.00 uur

Polikliniek

Verpleegafdeling

Specialisme