Terug

Mw. J.M. Ophorst-van Eck

Verpleegkundig specialist Epilepsiechirurgie

Aandachtsgebieden

  • Epilepsie / epilepsiechirurgie
  • Specialist intensieve zorg bij somatische aandoeningen

Afdelingen / poliklinieken

Hersencentrum

 

Biografie

Na het afronden van de opleiding HBO-V begon Janine Ophorst-Van Eck in 1998 als verpleegkundige in het UMC Utrecht op de verpleegafdeling van de longafdeling. In 2001 heeft zij de oncologieopleiding afgerond en werd zij gedetacheerd naar het St. Antonius Ziekenhuis om daar het spreekuur en de begeleiding op te zetten voor patiënten die in aanmerking komen voor een longtransplantatie. Tegelijkertijd deed zij de opleiding Master of Arts in Advanced Nursing Practice (MANP) en behaalde in 2005 haar MANP aan de Fontys Hogeschool. Zij werkte als verpleegkundig specialist in het St. Antonius ziekenhuis tot zij in 2008 terugkeerde naar het UMC Utrecht en de epilepsiechirurgie.

Als verpleegkundig specialist epilepsiechirurgie werkt Janine Ophorst-Van Eck zowel met kinderen als volwassenen. Vooral de groep kinderen is de afgelopen jaren enorm gegroeid. U kunt Janine dan ook tegenkomen op zowel de polikliniek kinderneurologie en WKZ-afdeling Panda als op de volwassenenpolikliniek en de afdeling neurologie van het UMC Utrecht.

 

In een aantal vakbladen zijn interviews gepubliceerd met Janine Ophorst-Van Eck en ook heeft ze meegewerkt aan televisieprogramma’s over epilepsiechirurgie.

Twee keer per jaar organiseert Janine Ophorst-Van Eck samen met de Epilepsie Vereniging Nederland (EVN) themadagen over epilepsiechirurgie voor patiënten (kind en volwassenen) en betrokkenen.

Zij is lid van de Landelijke Werkgroep EpilepsieChirurgie (LWEC), de lokale werkgroep (UWEC) en van het Platform Epilepsieverpleegkundigen.

Wetenschappelijk onderzoek

  • Onderzoek naar de indicaties voor, en uitkomst na, epilepsiechirurgie bij kinderen
  • Onderzoek naar nieuwe EEG-technieken om het epileptisch focus vast te stellen
  • Utrecht NeuroProthese project. Dit is een project waarin we bij locked-in-patiënten een klein aantal elektroden willen gaan implanteren om communicatie bij de hersensignalen mogelijk te maken.

Samenwerking patiëntenorganisaties

Epilepsie Vereniging Nederland (EVN)
 

Publicaties

> Artikel op de site Nieuws en verhalen uit het UMC Utrecht: "Een epilepsiepatiënt mag mij altijd bellen"