Terug

Prof.dr. N.M. (Nico) Wulffraat

Hoogleraar Kinderreumatologie, afdelingshoofd

Aandachtsgebieden

 • Vroeg behandeling van kinderen met systemische JIA met biologicals
 • Lange termijn veiligheid van geneesmiddelen: wanneer geneesmiddelen lange tijd gebruikt moeten worden treden soms nieuwe, onverwachte bijwerkingen op
 • Medisch wetenschappelijk onderzoek (o.a. geneesmiddelenstudies)
 • Inbreng van patiënten perspectief
 • E-health
   

Wetenschappelijk onderzoek

Beschrijving Onderzoek:

 • Onderzoek naar controle mechanismen van het immuunsysteem bij kinderen met een chronische inflammatie (vooral jeugdreuma).
 • Effectiviteit en veiligheid van vaccinaties bij kinderen die afweer onderdrukkende medicijnen gebruiken.
 • Onderzoek naar maagdarmbijwerkingen van methotrexaat, een veel gebruikt antireuma medicijn.
 • Onderzoek naar mogelijke prognose van ziekte beloop met behulp van biomarkers (MD PAEDIGREE project,) en biomarker gestuurd medicatiebeleid (SJIA studie, PREVENT studie)
 • Onderzoek naar het ontstaan van chronische pijn bij kinderen met jeugdreuma.
 • Vastleggen van effecten en bijwerkingen van medicatie gebruikt voor de behandeling van jeugdreuma, zowel in Nederlandse databank (Pharmachild-NL; in samenwerking met Medisch Spectrum Twente) als in de Europese database Pharmachild (plaats vaan vestiging Genoa, Italie; voor details zie www.printo.it)

korte biografie

 • Studie: Medicijnen, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Datum promotie: 04 / 05/ 1987
 • Titel proefschrift: Adrenal autoimmunity; immunoglobulins stimulating and blocking adrenal growth and function. Vrije Universiteit, Amsterdam

Korte biografie:

 • 1988-1993 Specialisatie kindergeneeskunde (Wilhelmina kinderziekenhuis, UMC Utrecht)
 • 1993-1995 Vervolgopleiding deelgebied kinderimmunologie
 • 1995-2005 beenmergtransplantatie voor kinderen met afweerstoornissen en jeugdreuma
 • 2000-heden kinderreumatoloog
 • 2004-heden vertegenwoordiger Nederland binnen PRINTO (Pediatric Rheumatology International Trials organisation)
 • 2010- heden Hoofd subafdeling kinderimmunologie, reumatologie en infectieziekten
 • 2011- heden Bestuurslid Europese vereniging kinderreumatologie (PReS)
 • 2013 Benoeming tot hoogleraar, leeropdracht kinderreumatologie
 • 2014 Afdelingshoofd Cluster B: kinderimmunologie, -reumatologie, -infectiologie, -hematologie en –Stamcel transplantatie

Speerpunten onderzoek: Thema Interventies bij kinderen met Chronische Inflammatie

 • Vaccinaties
 • Methotrexaat bijwerkingen
 • Cellulaire therapieën (stamceltherapie, mesenchymale stromale cellen)
 • Chronische pijn bij kinderen met jeugdreuma
 • Europees project (FP7) Pharmachild met als thema: lange termijn veiligheid biologicals (moderne anticytokine therapie) bij jeugdreuma
 • Europees project (EAHC) SHARE met als thema standaarden van behandeling van kinder-reumatische aandoeningen, onderwijs en patiënt participatie  in Europa

Visie op zorg

Optimaliseren van zorg door goede samenwerking artsen en communicatie. Het ontwikkelde electronische zorgdossier is hiervoor een goede basis. Aandacht verdient het opstellen van richtlijnen voor diagnostiek en therapie van kinderen met reumatische aandoeningen. Dit wordt vergeleken met de internationale standaarden in het kader van het Europees project SHARE.

Patiënten individueel en via de vereniging betrekken bij projecten en de verdere uitbouw van patiënten Web-portalen. Actieve participatie van ouders en kinderen in beoordeling van de kwaliteit van zorg, translationeel onderzoek, evaluatie van gebruikte patient-related outcomes (vragenlijsten) en beschikbare patiënt informatie . Het UMCU heeft landelijk gezien de grootste afdeling van behandeling en onderzoek voor kinderreumatische aandoeningen. Er is een door NVK erkende subspecialisme opleiding voor kinderartsen in de immunologie en reumatologie. Onderzoek en therapie van zeldzame aandoeningen vereist goede internationale samenwerking.