Terug

Neurotrauma

Neurotrauma

Ziektebeeld

Neurotrauma’s zijn letsels aan het hoofd. Letsels aan het hoofd zijn beschadigingen aan de schedel, de hersenen of aan beide.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

Bij opname op de SEH onderzoeken we u om de ernst van het letsel vast te stellen. In veel gevallen doen wij onderzoek met behulp van een CT-scan. Met deze techniek kunnen wij in de hersenen kijken: wat is er daar gebeurd? Waar precies? Wat is de schade? Soms maken we in een later stadium nog een MRI-scan. Die geeft aanvullende informatie over de oorzaak en de ernst van de schade.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

De behandeling is erop gericht om secundaire beschadigingen te voorkomen. We verplegen en bewaken de patiënt daarom op een intensive care-afdeling. De patiënt krijgt voedsel en vocht toegediend via een infuus. Ook wordt de patiënt beademd. We controleren regelmatig het zuurstof- en koolstofgehalte, en ook het gehalte aan rode bloedlichaampjes houden we goed in de gaten. De patiënt bewaken we vooral om complicaties vroegtijdig te signaleren en behandelen. 

Revalidatie

Als er sprake is van ernstig hersenletsel, is er soms direct na de ziekenhuisopname al revalidatiebehandeling nodig.  Dit kan plaatsvinden op de polikliniek revalidatie van het UMC Utrecht, of in een revalidatiecentrum of een verpleeghuis met revalidatiemogelijkheden in uw woonomgeving.

Het kan ook zijn dat u pas na een aantal maanden merkt dat u blijvende problemen heeft met bewegen, denken, dagelijks activiteiten of het oppakken van uw werkzaamheden. Ook dán kan revalidatiebehandeling nodig zijn. We houden dit in de gaten tijdens de nacontroles en u kunt ook  met uw huisarts bespreken of verwijzing naar een revalidatiearts zinvol is. In de revalidatie werken we aan uw herstel en aan het verbeteren van uw conditie. Er is veel aandacht voor:

 • geheugen en concentratie
 • vermoeidheid
 • terugkeer naar werk
 • stemming
 • acceptatie

Ook uw familie en andere naasten betrekken we bij de behandeling.

Cognitieve revalidatie

Na hersenletsel kunt u problemen hebben met denken. Deze problemen noemen we ook wel cognitieve klachten of cognitieve stoornissen. Cognitieve functies zijn geen spieren die sterker worden door veel te trainen. Het is daarom effectiever om met de cognitieve klachten te leren omgaan. Dit heet ‘compenseren’. Compenseren betekent dat u taken op een andere manier gaat uitvoeren dan u voorheen gewend was, waarbij u rekening houdt met uw beperkingen. 

Onzichtbare gevolgen

Er kunnen  ook problemen op het gebied van het denken ontstaan; bijvoorbeeld geheugen- of concentratieproblemen. Tot slot komen vermoeidheid en veranderingen in gedrag of emoties vaak voor. We noemen deze gevolgen ook wel de onzichtbare gevolgen.

Gevolgen van hersenletsel

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Het behandelteam van de afdeling Revalidatie zal u hierover adviseren.

Informatie voor partner of naaste van iemand met hersenletsel

Ben je partner of naaste van iemand met hersenletsel en wil je weten welke hulp er voor jou beschikbaar is? 

Verwerking

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Open en gesloten schedelletsel

Schedelletsel en hersenletsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam, bijvoorbeeld door een val van de trap of een klap tegen uw hoofd. Het hoeft niet zo te zijn dat de schade aan de hersenen even erg is als de schade aan de schedel. Bij letsels waarbij de schedel plaatselijk door een scherp voorwerp is ingeslagen, zijn de hersenen vaak alleen ter plekke door de ingedrukte botsplinters beschadigd: dit noemt men open schedelletsel. De rest van de hersenen komen er dan goed vanaf. Aan de andere kant is bij letsels die het hele hoofd met grote kracht treffen, zoals bij botsingen in het verkeer, de schedel vaak helemaal gaaf. De hersenen binnenin kunnen dan zeer ernstig zijn beschadigd: dit noemt men het gesloten schedelletsel.

Primaire en secundaire beschadiging

Hersenbeschadigingen kunnen we indelen in primaire en secundaire beschadigingen.

 • Primaire beschadiging ontstaat direct door het letsel. Vaak zijn het letsel en de beschadiging zo erg dat we er niets meer aan kunnen doen. Maar soms is het letsel niet zo ernstig, en is de primaire beschadiging niet direct dodelijk.
 • Secundaire beschadiging van de hersenen ontstaat als uw bloeddruk te laag is door bloedverlies tijdens het ongeval. Daardoor krijgen uw hersenen te weinig bloed of zuurstof, en is de kans op overleving klein.

Soorten schedelletsel

Er zijn drie soorten schedelletsel:

 • De lineaire schedelfractuur of schedelbarst. De lichtste vorm van beschadiging van de schedel is de barst in het schedelbot.
 • De schedelbasisfractuur. Dit is een schedelbarst in de schedelbasis.
 • De impressiefractuur. Hierbij is het schedelbot door geweld ingedrukt.

Soorten hersenletsel

Er zijn twee soorten hersenletsel waarbij de schedel niet beschadigd is:

 • Hersenschudding: dit is de lichtste vorm van hersenletsel. U verliest na een val of klap kort uw bewustzijn. Als u wakker wordt, bent u uw herinnering van tijdens en vlak voor het ongeval kwijt.
 • Hersenkneuzing: hierbij duurt uw bewustzijnsverlies langer en is dieper, en u hebt neurologische stoornissen zoals verlammingen.

Vooruitzichten

Hersenletsel als gevolg van een ongeval is een ernstige zaak. Toch loopt het vaak wel goed af. Factoren die een slechte uitkomst bepalen zijn vooral (hoge) leeftijd en duur en ernst van het bewustzijnsverlies bij binnenkomst. We kunnen op grond van deze gegevens ongeveer voorspellen hoe de prognose zal zijn. Maar de afwijking van zo'n voorspelling is zo groot dat de meeste artsen zich daaraan niet zullen wagen. Voor partner en de familie betekent dit een periode van grote onzekerheid, omdat meestal pas na enkele weken enige duidelijkheid over de te verwachten afloop ontstaat.

Meer informatie

Patiëntenfolder

Polikliniek Algemene en acute neurochirurgie

Verpleegafdeling Algemene en acute neurologie en neurochirurgie (C3 west)

8.4
Gemiddelde beoordeling van onze patiënten

Contact uitklapper, klik om te openen

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek, hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Een neurochirurg beoordeelt deze.

Polikliniek Algemene en acute neurochirurgie

Telefoonnummer: 088 75 50749 Email adres: PoliAAN@umcutrecht.nl
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur.

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Polikliniek Revalidatie

Telefoonnummer: 088 75 588 31 Email adres: revalidatie.sport@umcutrecht.nl
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 

Verpleegafdeling Algemene en acute neurologie en neurochirurgie (C3 west)

Telefoonnummers

Als u een afspraak wilt wijzigen, geef dit dan tijdig door via het nummer hiernaast. Ook voor vragen vragen aan één van de medewerkers kunt u hier terecht.

C3 west verpleegafdeling: 088 755 79 57
D3 west medium care: 088 755 79 46

Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet