Terug

Medische microbiologie verwijsprocedure

Zorgaanbod

De vakgroep medische microbiologie verzorgt het laboratoriumonderzoek van het UMC Utrecht. Ook is deze afdeling verantwoordelijk voor de consultatieve dienstverlening ten behoeve van de diagnostiek, behandeling en preventie van infectieziekten.

Diagnostiek en behandeling

U kunt bij onze afdeling terecht voor een breed pakket aan diagnostiek op het gebied van kweek, serologische en moleculaire technieken voor bacteriologie, virologie, mycologie en parasitologie. Ook voeren de microbiologen diverse resistentiebepalingen uit. 
De afdeling medische microbiologie van het UMC Utrecht heeft een landelijke referentiefunctie voor de diagnostiek en advisering van infecties met BK- en JC virus, HIV-resistentie en uveïtis.

Samenwerking

De vakgroep medische microbiologie werkt nauw samen met het huisartsenlaboratorium (SALTRO). Dagelijks verzorgen wij de diagnostiek voor diverse academische en perifere centra in het land.

Accreditatie

De afdeling is ISO15189-geaccrediteerd. Sinds 2007 zijn we bovendien geaccrediteerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) als centrum voor de diagnostiek en advisering over HIV-resistentie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening en onze contactgegevens op Specialisme Medische Microbiologie.

Medisch hoofd

Dr. C.H.E. Boel

Links 

Hoe kunt u verwijzen

Acuut (binnen 24 uur)

Verkorte toegangstijd

Regulier & second opinion

Faxnummer: 088 75 558 63