Terug

De BAMBI studie
(Bumetanide in Autism Medication and Biomarker)

In deze studie onderzoeken wij de effectiviteit van het medicijn bumetanide op de prikkelverwerking bij kinderen met autisme. Hiervoor krijgen deelnemers 3 maanden lang bumetanide of een niet-werkzaam studiemedicijn. Tijdens deze drie maanden controleren we de reactie op de medicijnen. We testen ook de aandacht en verwerkingssnelheid van de hersenen. Met een elektro-encefalogram (EEG) meten we de hersenactiviteit na prikkels. 

Wie kunnen deelnemen?

Kinderen tussen de 7-15 jaar met de diagnose autisme, een IQ boven de 55 en zonder nierproblemen of bepaalde neurologische aandoeningen.
N.B. deze studie is in de afrondende fase deelname is niet meer mogelijk.

Hoe ziet deelname eruit?

Voor de start met het medicijn, na het stoppen en 1 maand na het stoppen, komen deelnemers een dagdeel naar het UMC Utrecht Hersencentrum voor neuropsychologisch onderzoek en het invullen van vragenlijsten. Tevens doen we een EEG-onderzoek met 5 taakjes. Daarbij krijgt de deelnemer een soort badmuts met stickers op het hoofd. Tijdens het gebruik van de medicijnen komen deelnemers 8 keer naar het Wilhelmina Kinderziekenhuis om te controleren of zij goed op het medicijn reageren.

Onderzoeksteam

  • Hilgo Bruining, kinder- en jeugdpsychiater, hoofdonderzoeker
  • Bob Oranje, mede hoofdonderzoeker
  • Prof.dr. René Kahn, sponsor en supervisor
  • Jan Sprengers, arts onderzoeker, AIOS
  • Mark Lilien, kinderarts
  • Mandy Keizer, kinderarts
  • Annelien Schulp, onderzoeksverpleegkundige
  • Maretha de Jonge, gezondheidszorgpsycholoog  

Looptijd en contact

De looptijd van deze studie was van mei 2016 t/m december 2018. Er zijn nog geen voorlopige resultaten van dit onderzoek beschikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Sprengers, j.j.sprengers@umcutrecht.nl

T 088- 756 3646

E