Terug

De SAM studie:
(Onderzoek nieuwe behandeling voor depressie na jeugdtrauma)

De SAM studie doet onderzoek naar een nieuwe therapie voor depressie na jeugdtrauma.

Sommige stukjes van het erfelijke materiaal (genen) gaan anders werken na een jeugdtrauma. Bij gezonde mensen vindt er zo’n aanpassing in de genen plaats na jeugdtrauma en zij reageren daardoor veerkrachtig op stress. We ontdekten dat bij mensen met een jeugdtrauma die depressies kregen deze aanpassingen niet plaatsvonden. De genen die zo belangrijk zijn voor onze veerkracht zijn dan minder actief. Met de SAM studie gaan we onderzoeken of we, met behulp van het medicijn SAMe, de aanpassing in het DNA alsnog kunnen maken. We verwachten dat hierdoor de depressieklachten zullen verminderen en veerkracht toeneemt.

Wie kunnen deelnemen?

  • Mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar:
  • Met een depressieve episode (sinds minstens 2 weken)
  • Stabiel medicatiegebruik
  • Die in het verleden een jeugdtrauma hebben ervaren

We denken dat het medicijn SAMe alleen kan werken als het samengaat met traumatherapie. Vandaar dat we alleen mensen onderzoeken die aan de EMDR behandeling meedoen binnen ons zorgprogramma Stress & Trauma

Hoe ziet deelname eruit?

Het onderzoek bestaat uit het gebruik van SAMe of placebo (neppil) gedurende 12 weken (tijdens de periode van uw EMDR behandeling) en het meewerken aan wekelijkse klachtenmetingen tijdens deze 12 weken. Door loting zal bepaald worden welke deelnemers SAMe krijgen.De andere deelnemers krijgen een placebo, maar zij kunnen na afloop van de studie, indien gewenst, ook SAMe krijgen.

We vragen van de deelnemers dat ze voorafgaand aan de behandeling een keer naar het ziekenhuis komen om bloed af te nemen en om precies na te vragen hoe het met ze gaat. Hetzelfde doen we na afloop van de behandeling. Daarna vragen we deelnemers nog 6 maanden om iedere maand een vragenlijst in te vullen, om te onderzoeken wat de effecten op de lange termijn zijn.

Deelnemers ontvangen reiskostenvergoeding voor de bezoeken aan het UMC Utrecht en €45 voor de 6 maanden online vragenlijsten.

Onderzoeksteam

  • Marco Boks (Psychiater en hoofdonderzoeker)
  • Anne Alkema (AIOS Psychiatrie)

Uitgelicht

Hoofdonderzoeker Marco Boks geeft in de uitzending "De kennis van nu" uitleg over de achtergrond van de SAM studie.

Looptijd en Contact

De looptijd van deze studie is van juni 2019 tot juni 2022.

Voor meer informatie of deelname kunt u contact opnemen met Anne Alkema via onderstaand telefoonnummer.

T 06-50124696

E