Terug

HOVON 112

Behandeling van ernstige graft-versus-hostziekte na allogene stamceltransplantatie met prednisolon in vergelijking met behandeling met mesenchymale stromale cellen (MSC) en prednisolon

Doel van het onderzoek

De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat mesenchymale stromale cellen (MSC) misschien kunnen helpen bij GvHD. In kleine studies met patiënten met acute GvHD die onvoldoende reageren op prednisolon en daarna worden behandeld met MSC, wordt een gunstig effect gezien en blijkt behandeling met MSC veilig te zijn. De vraag van dit onderzoek is dan ook of patiënten met GvHD beter reageren op de behandeling als MSC al in het begin van de behandeling samen met de prednisolon gegeven worden.

Opzet van de studie

De helft van de patiënten die aan dit onderzoek meedoet, krijgt MSC, de andere helft krijgt een placebo (onderzoeksmedicijn dat geen werkzaam middel bevat). Als u meedoet aan het onderzoek zal door loting worden bepaald of u behandeld gaat worden met prednisolon en MSC of met prednisolon en een placebo.
De behandeling bestaat uit prednisolon in een hoge dosering via een infuus. De andere afweeronderdrukkende medicijnen, bijvoorbeeld ciclosporine (Neoral©) die u eerder al kreeg, blijven doorgaan of worden herstart en worden nu ook via het infuus gegeven. De prednisolon wordt ten minste 14 dagen in de hoge dosering gegeven. Afhankelijk van de reactie op de therapie zal daarna de prednisolon afgebouwd worden. Daarnaast krijgt u, afhankelijk van de loting, drie infusies met MSC of met placebo. Ook vragen wij u een aantal maal om een vragenlijst in te vullen, waarmee de kwaliteit van leven kan worden gemeten.
In totaal zullen 200 patiënten uit Europa meedoen.

Deelnemen aan het onderzoek?

Deelnemen aan het onderzoek is op vrijwillige basis. Patiënten met een ernstige GvHD na een recente SCT of DLI komen in aanmerking voor deelname. 

Contact en vragen

Mocht u verdere vragen hebben, dan kunt u die voorleggen aan uw behandelend specialist of aan de onderzoeker, Prof. Dr. J.H.E. Kuball, telefonisch bereikbaar via onderstaande contactgegevens