Terug

Psychiatrie

Psychiatrie is het medisch specialisme dat zich richt op geestelijke gezondheid, gedrag en beleving. Wij bieden diagnostiek en kortdurende behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met klachten op dit terrein.

Over de afdeling psychiatrie

Binnen het specialisme psychiatrie werken teams en zorgverleners nauw samen. De teams bestaan onder andere uit psychiaters, klinisch (neuro)psychologen, arts assistenten, (specialistisch) verpleegkundigen, orthopedagogen en vaktherapeuten. Wij bieden derdelijnszorg voor gespecialiseerde diagnostiek en behandeling van complexe ziektebeelden. Aanmelding kan alleen met doorverwijzing.

Onze teams hebben extra expertise op het gebied van:

Een overzicht van onze zorgverleners vindt u hier.

Wij zijn er voor u

Grondige diagnostiek, de juiste behandeling en u weer op weg helpen; dát is waar het bij ons om draait. Ons aanbod stemmen we zoveel mogelijk af op uw persoonlijke klachten en situatie.

Samen met u werken we aan de doelen die we met elkaar afspreken. We bieden intensieve zorg, ondersteuning van herstel en verbinding met partijen die u op de lange termijn ondersteuning kunnen bieden. Hier vindt u een overzicht van alle beschikbare digitale informatie:

Dromenvanger

Steuntje in de rug

In deze tijd van het coronavirus zitten mensen veel thuis. Hier vindt u tips om u toch te vermaken en voldoende in beweging te blijven.

Lees meer
  • Lees hier de digitale folder van de afdeling psychiatrie.

Ziektebeelden

De ziektebeelden die we bij het specialisme psychiatrie behandelen zijn:

Poliklinieken

Verpleegafdelingen

Rookbeleid_Psychiatrie

Meer weten over het rookvrij beleid op de afdeling Psychiatrie? Lees meer

Wachttijden en toegangstijden

Kijk hier voor een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling:

Zorgprogramma's

Voor verschillende psychiatrische problemen hebben we zorgprogramma’s ingericht. Binnen die programma’s werken gespecialiseerde teams aan diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek rond één thema.

Advies en aanmelden

U kunt met uw vragen terecht bij het Advies- en Aanmeldteam Psychiatrie.

T 088 755 5888

E

Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 - 17:00.

Wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek is hard nodig om meer kennis op te doen over psychische problemen en de behandelmogelijkheden te verbeteren. Bij de afdeling Psychiatrie doen we daarom veel onderzoek, waarvoor we afhankelijk zijn van de hulp van patiënten en familieleden. Lees meer

Voorbeeld van onderzoek:

Drugs als medicijn bij therapieresistente depressie

Uitgelicht

OZO-PsyNet

OZO-PsyNet geeft u in één oogopslag het overzicht wie er betrokken is bij uw persoonlijke hulpverlening. Ook uw hulpverleners krijgen dit overzicht. Via OZO-PsyNet kunnen de patiënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen, informatie uitwisselen en zorg afstemmen. Zo willen we uw zorg en ondersteuning verder verbeteren.

Verhalenbank Psychiatrie

Uw verhaal is waardevol! Psychiatrische problemen kunnen veel losmaken. De Verhalenbank Psychiatrie verzamelt persoonlijke verhalen van mensen die in hun leven te maken hebben (gehad) met psychiatrische klachten. Verhalen van (ex)patiënten, naasten en hulpverleners worden verzameld, geanalyseerd en gedeeld. Zo willen we het herstel van mensen met een psychiatrische ziekte verbeteren en hun betrokkenen ondersteunen. Lees meer

Kwaliteitsstatuut GGZ: lees wat het UMC Utrecht geregeld heeft op het gebied van kwaliteit en verantwoording, om goede zorg te kunnen verlenen in het kader van de Zorgverzekeringswet.

Lees meer

Familieadviesgroep

De afdeling psychiatrie maakt graag gebruik van de ervaringen van familie en heeft hiervoor sinds juni 2013 een Familieadviesgroep. De Familieadviesgroep behartigt de belangen van de familie van patiënten en adviseert de afdeling psychiatrie. Samen met hen verbeteren we continu onze zorg. Lees meer over de Familieadviesgroep

Patiëntenadviesgroep

De patiëntenadviesgroep (PAG) bestaat uit (oud)-patiënten van de afdeling psychiatrie. De PAG zet zich in om de psychiatrische zorg voor volwassenen te verbeteren, met altijd het perspectief van de patiënt in gedachten. Lees meer

Steun onderzoek & een aangenamer verblijf

Vrienden UMC Utrecht steunt de afdeling psychiatrie. We zoeken geld voor belangrijk medisch onderzoek, zodat patiënten nog betere zorg kunnen krijgen. Denk aan onderzoek naar een game om mensen met psychose beter te behandelen. Ook willen we de wachtruimtes aanpassen om zo meer comfort en optimale informatievoorziening te bieden. Het gaat bijvoorbeeld om iPads en een leestafel. Ons werk als Vrienden UMC Utrecht is onmisbaar. Net zoals u onmisbaar bent.