Terug

Ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen komen aan het licht doordat kinderen zich op een of meer punten anders ontwikkelen dan hun leeftijdgenoten. Kinderen of adolescenten met een ontwikkelingsstoornis gedragen zich anders en leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdgenoten. De normale ontwikkeling wijkt af of wordt belemmerd.

Ontwikkelingsstoornissen in beeld

Ontwikkelingsstoornissen en het UMC Utrecht

We bieden hoogwaardige patiëntenzorg aan patiënten (en hun ouders) met een ontwikkelingsstoornis. We doen psychiatrisch onderzoek om te beoordelen of er sprake is van een ontwikkelingsstoornis.

Als het nodig is doen we aanvullend onderzoek. We hebben poliklinische en (dag)klinische behandelmethoden voor patiënten tot 18 jaar. Ook hebben we het diagnostiek- en behandelaanbod uitgebreid voor (ouders van) patiënten die 18 jaar of ouder zijn.

Lees meer informatie over behandeling en de aanpak in het UMC Utrecht bij de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen.

Specialismen

Wij zijn gespecialiseerd in de zorg en (wetenschappelijk) onderzoek bij ADHD en autisme. We doen ook veel onderzoek naar andere ontwikkelingsstoornissen. Technieken die we hierbij gebruiken zijn:

 • genetica
 • beeldvorming (MRI en EEG)
 • cognitie- en gedragsonderzoek

Oorzaken Ontwikkelingsstoornissen

Een ontwikkelingsstoornis is een neurologische of psychische aandoening die optreedt bij kinderen of adolescenten en de normale ontwikkeling belemmert. Bij volwassenen is zo'n stoornis soms nog te traceren, maar met de leeftijd neemt de kans op een succesvolle behandeling gewoonlijk af.

De symptomen zijn uiteenlopend en er kunnen ook verschillende oorzaken zijn. Sommige aandoeningen zijn blijvend, andere zijn tijdelijk. Soms ontstaan de symptomen als reactie op een schokkende ervaring, in andere gevallen ligt de oorzaak in erfelijke factoren of een lichamelijke ziekte. Daarnaast spelen omgevingsfactoren en opvoedingsfactoren een rol.

Wisselwerking

Alle factoren in de ontwikkeling van het kind beïnvloeden elkaar doorlopend. Zo kunnen kinderen met een lichamelijk probleem aangetast worden in hun gevoel van eigenwaarde en zich hierdoor minder sociaal opstellen. Dit wekt een reactie op van de omgeving, die vervolgens weer van invloed is op de psyche van het kind. Dit is slechts een voorbeeld van een wisselwerking tijdens de jeugdige ontwikkeling.

Welke ontwikkelingsstoornissen zijn er

De DSM-V onderscheidt 5 neurobiologische ontwikkelingsstoornissen:

 • Aandachtsdeficiëntie- / hyperactiviteitsstoornis (zie ADHD, maar ook ODD en CD)
 • Autisme spectrumstoornissen (zie autisme)
 • Verstandelijke beperkingen
 • Communicatiestoornissen (zie selectief mutisme)
 • Motorische stoornissen
 • Tic stoornissen

Hoe vaak komt het voor?

Ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en autisme spectrum stoornissen komen redelijk vaak voor; in elke klas van dertig kinderen zit gemiddeld een kind met een ontwikkelingsstoornis.

Behandeling Ontwikkelingsstoornissen

Polikliniek

De polikliniek Ontwikkelingsstoornissen richt zich voornamelijk op;

 • Snel toegankelijke zorg
 • Second opinions
 • Acute zorg

Naast reguliere zorg bieden we speciale programma's:

Verpleegafdeling

De verpleegafdeling richt zich op intensieve behandeling en begeleiding van kind en ouders. Ook dagbehandeling is mogelijk.

Lees meer over de verpleegafdeling.

Leven met een ontwikkelingsstoornis

Kinderen en adolescenten krijgen vaak zelf last van hun stoornis en voor hun omgeving is het verstorend. Als de problemen steeds erger worden, lopen deze kinderen en jongeren vast op school, thuis of in hun contacten met leeftijdsgenoten. Dan is er sprake van een ontwikkelingsstoornis. Ook bij volwassenen is zo'n stoornis soms nog te traceren.

Vooruitzichten

Of uw kind last heeft van de beperkingen is afhankelijk van de omgeving waarin een kind opgroeit. Aanpassingen in de school- of thuisomgeving zijn daarom erg belangrijk. Ze zorgen ervoor dat kinderen met bijvoorbeeld ADHD minder last hebben van hun beperkingen, de sterke kanten beter tot bloei komen en ze zich beter ontwikkelen. Gerichte adviezen zijn onderdeel van onze behandelprogramma's.

Meer informatie

Patiëntenfolder

Kijk ook eens bij...

Ouder- en patiëntverenigingen bieden informatie op talloze terreinen. De bekendste ouderverenigingen zijn:

Hebt u vragen?

Hebt u vragen, of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Advies en Aanmeldteam psychiatrie.

Het Advies en Aanmeldteam is bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur